Σπόροι Κατηγορίες

Πρόκειται για απλές ποικιλίες σπόρου. Μπορείτε να κρατήσετε σπόρους από τα φυτά και να τους σπείρετε.

Η συσκευασία γίνεται με εγγύηση διασφάλισης ποιότητας και όλες οι συσκευασίες έχουν ημερομηνία λήξης.

Ο αεροστεγώς κλεισμένος φάκελος αλουμινίου σας εγγυάται τη βλαστικότητα / φυτρωτικότητα των σπόρων.

Κανένα αποτέλεσμα

There are no products in this category.

Κατηγορίες προϊόντων