Μηχανήματα συνθετικού χλοοτάπητα Κατηγορίες

Οι ανάγκες για εργασίες συντήρησης αφορούν την :

 • Πτώση της συνθετικής ίνας
 • Ανομοιόμορφη μετατόπιση του κοκκώδους υλικού (χαλαζία ή καουτσούκ)
 • Συμπλήρωση με καουτσούκ διότι υπάρχει μια μέση απώλεια υλικού 8% το χρόνο
 • Ύπαρξη σκουπιδιών στην επιφάνεια
 • Ύπαρξη δύσκολων κηλίδων (χρώματα, λάδια, τσίχλες κ.α.)

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για συνθετικό χλοοτάπητα και με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Η χρήση ιδιοκατασκευών  και μη εξειδικευμένων μηχανημάτων καταστρέφει τον συνθετικό χλοοτάπητα είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την καλή κατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα :

 1. Οι εργασίες συντήρησης να μην γίνονται με θερμοκρασίες άνω των 33 οC
 2. Η συντήρηση να γίνεται 8 - 10 ώρες μετά το πέρας του παιχνιδιού. Εάν οι ίνες είναι πολύ συμπιεσμένες η συντήρηση πρέπει να γίνεται μετά από 40 ώρες και καλό είναι η αρχική διείσδυση να είναι μικρότερη και να μεγαλώνει αργότερα σταδιακά
 3. Τα οχήματα που διέρχονται από την επιφάνεια του τάπητα πρέπει να έχουν μπαλονέ ελαστικά με μέγιστη ανεκτή πίεση στην επιφάνεια όχι πάνω από 50 kg / m2. Δεν πρέπει επίσης να έχουν εξάτμιση στο κάτω μέρος και να εκπέμπουν καυσαέρια στην επιφάνεια του τάπητα
 4. Οι αθλούμενοι θα πρέπει να μην φορούν παπούτσια με τάπες και να προσέχουν να μην ρίχνουν τσίχλες  κ.α. μικρά σκουπίδια
 5. Θα πρέπει να διαβρέχουμε συχνά τον χλοοτάπητα για μείωση της θερμοκρασίας, για τον καθαρισμό της ίνας και την μείωση της σκόνης
Αποτελέσματα 1 - 6 από 18Show:     Items Per Page
 • 505612_10bf2ff3e9f3497d9734a6df8c11f80847 505612_1ece9599df464ac987e2ea4c4ca10cdf7
  Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
  6270,00 €
  Σύνθετο μηχάνημα ανανέωσης συνθετικού χλοοτάπητα αναρτώμενο με 3 διαφορετικές σκούπες για σωστή ισοκατανομή του καουτσούκ
 • 1741 27942
  Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
  8040,00 €
  Σύνθετο μηχάνημα ανανέωσης συνθετικού χλοοτάπητα ελκόμενο με δύο σκούπες καθαρισμού και τελικής διάστρωσης
 • tif1 tif1
  Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
  8250,00 €
  Ελκόμενο πλαίσιο το οποίο φέρει λείους τροχούς αεροθαλάμου
 • tiffzigzag3 tiffzigzag3
  Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
  7090,00 €
  Ελκόμενο πλαίσιο το οποίο φέρει λείους τροχούς αεροθαλάμου
 • tif4 tif4
  Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
  7280,00 €
  Ελκόμενο πλαίσιο το οποίο φέρει λείους τροχούς αεροθαλάμου
 • tiffzigzag5 tiffzigzag5
  Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη
  6110,00 €
  Ελκόμενο πλαίσιο το οποίο φέρει λείους τροχούς αεροθαλάμου
Αποτελέσματα 1 - 6 από 18Show:     Items Per Page